สายพานกรอง (Polyester Spiral Belt)
ข้อดีของโพลีเอสเตอร์ชนิดสายพานกรอง :
มีพื้นผิวที่เรียบไม่แตกง่าย
การซึมผ่านของอากาศที่ดี
มีความเสถียรต่อความร้อนและความชื้น
การหดตัวในความร้อนต่ำ
ยืดตัวน้อยในสภาวะร้อน
อายุการใช้งานนาน
โพลีเอสเตอร์ตาข่ายเกลียว Polyester Spiral Desiccation Mesh   ใช้กันอย่างแพร่หลายในการผลิตกระดาษ ลูกฟูกกระดาษ กระดาษสำหรับค่าโดยสารรถไฟ ยังใช้ในการกรองและการร่อนตะแกรงเพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อม, ยา, เหมือง, โลหะ, เครื่องจักร และสาขาอื่น ๆ

 การใช้งานที่สำคัญโพลีเอสเตอร์ตาข่ายเกลียว Major Use of polyester spiral belt:
การผลิตกระดาษลูกฟูก กระดาษกระดาษสำหรับค่าโดยสารรถไฟ การกรองและการแยกของเหลวและของแข็งในด้านต่างๆ

 Polyester spiral belt specification:
Model Thread Diameter (mm) Thickness(mm) Weight(kg/m2) Air Permeability
(m3/m2h)
Warp Weft
big loop 0.9 1.1 3 1.7 20500+-1500
middle loop 0.7 0.9 2.5 1.4 18500+-1500
small loop 0.5 0.7 1.9 1.1 15000+-1500

 

 

P.N.FINE CO.,LTD.
Address : 69/202 ซอยประชาอุทิศ 4 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
TEL. 0-2102-0391 , 081-841-1598 , 081-830-3401  
Fax : 0-2102-0392
E-mail : pnfine@gmail.com   
ID Line : pnfine1
website : www.pnfine.com

 Copyright © 2004 P.N. Fine Co .,Ltd. All rights reserved.